úvod

Spevokol dospelých

„Kto spieva, dvakrát sa modlí!“

  

Pozvanie...

 

Ak vás Pán Boh obdaril pekným – dobrým hlasom, pridajte sa  do našej rodiny. Skúšku máme každú stredu po večernej sv. omši. 

 

 


 

História...

Pred tým než začnete čítať tieto riadky prosím  dobrodincov – sponzorov, aby prispeli na vydanie knihy o našom speváckom zbore. Ich ctené meno bude v tejto knihe zapísané.  Vopred,  Pán Boh zaplať. 

Stavbári na zvolenskom sídlisku Sekier dokončievali stavbu kostola a my sme v závodnom klube Bučina (kde bývali sv. omše) už začínali s prvými skúškami nádejného spevokolu, bolo to v roku 1994, koncom januára.  Zbor sa prejavil ako života schopný a na Kvetnú nedeľu spieval pašie podľa  „Marka“. Pri posviacke nášho nového kostola, 4. septembra 1994, sme spievali so zborom Svätej Alžbety tieto skladby: „Ajhľa deň prekrásny, Spievaj Pánovi... a Moja múdrosť.“ Dirigoval nás pán profesor Pavel Botth. Najväčší problém bol práve s dirigentmi, a aj spevákov bolo treba neustále dopĺňať!

Začínala dirigovať Marienka Šulková a len krátky čas pokračoval  Ing. Jozef Remenec, no a na veľké prosenie prebrala zbor mladá perspektívna Mgr. Katarínka Izraelová. Len čo sme si na seba zvykli, čakala dieťatko. V ťažkých chvíľach pomáhala opäť Marienka Šulková a mladá Katarínka Keblovská, študentka  konzervatória v Banskej Bystrici. Dostali sme pozvanie na koncert Zvolen – Západ. Publikum naše vystúpenie ocenilo veľkým potleskom. Nasledovalo ďalšie pozvanie na Kováčovú pri prvom výročí ich kostola, kde už spievalo 33 členov nášho zboru. V Kováčovej sme spievali aj na piate výročie posviacky ich chrámu.

 Počas pôsobenia správcu našej farnosti vdp. Jozefa Repku sme každý rok navštevovali pútnické miesta.  Púť do Šaština a Marianky, Rajecká Lesná, Svätý Hostín na Morave, púť na Staré Hory, ďaleká púť do Vatikánu, Ríma a Benátok. Ďalšia púť na Mariánsku Horu Levoča. Potom trasa Zvolen, Zakopané – Krakov – Czenstochová. Netušiac, že naša májová púť roku 2003 s duchovným otcom na Svätý Kopeček bude posledná. Na týchto púťach zbor doprevádzal sv. omše spevom a náš pán farár bol pre nás pútnikov, ako povedal Martin, požehnaním. Lúčenie s našimi duchovnými otcami vdp. Jozefom Repkom a kaplánom Romanom Kuchári kom bolo 29. júna 2003.

Dňa 1. júla 2003, vítame nového kňaza a správcu našej farnosti vdp. Karola Vozára.

V roku 2004 sme oslavovali jubileum, 10. výročie založenia Speváckeho zboru Božského Srdca Ježišovho, bol o nás aj článok v Katolíckych novinách.

V marci ideme s programom piesní ako odveta do Martina -  ich zbor bol u nás.

V októbri sme na Raticovom vrchu v chráme kapucínov pozdravili ružencovú Pannu Máriu. Pred svätou omšou sme zaspievali pásmo Mariánskych piesni a aj celú svätú omšu doprevádzal náš zbor BSJ. Celebroval ju biskup Mons. Rudolf Baláž, ktorý na záver poďakoval a dodal: „To málo kedy je takáto svätá omša oslávená“. 

Spevácky zbor  BSJ. sa ďalej zúčastňoval na prehliadkach „Chrámová pieseň“ . V našej kronike spevokolu máme dva diplomy (diplom za umiestnenie v Bronzovom pásme na krajskej prehliadke speváckych zborov), deväť Pamätných listov a tiež Certifikát zo Španej Doliny, kde sme doprevádzali  spevom Banícku svätú omšu. 

Zbor účinkoval aj v Banskej Bystrici v hoteli LUX na oslave Cechu stavbárov. Doprevádzali sme sv. omšu v chráme Svätého Kríža. Na Kvetnú nedeľu pri sv. omši sme spievali pašie v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici v priamom prenose rádia Lumen.

 V Radvani, v chráme Narodenie Panny Márie náš zbor spieval v takéto oslavné dni: zjavenie Pána, Kvetná nedeľa – pašie, Nedeľa Božieho Milosrdenstva, rozlúčka Jezuitov a tiež, keď sa konala rozlúčka vdp. Róberta Bezáka  (trnavského arcibiskupa).

Z vystúpení v chrámoch, máme v našej kronike srdečné poďakovania za krásne spevy. Radi spievame v kostoloch ,kde nás pozvú. V malebnom  údolí- kostolíku Podkriváň, sme spievali vianočné koledy a tiež sme absolvovali vianočný koncert v kostole Dominikánov Zvolen Západ a rok neskôr  zase v Dobrej Nive.  Spevom tešíme aj našich starkých v Dome dôchodcov. 

V marci 2010 sa nám ohlásil mladý muž, ktorý robil nahrávku do rádia Regina. Na začiatku nahrávania sa spevácky zbor ocitol opäť bez dirigenta. Naša Valika – dirigentka ležala v nemocnici. Na moju urgenciu, prišiel Mgr Milan Hric. Nahrávka bola zameraná viac menej  na to, ako sa stretávame a čo nám tento spev dáva a spievali sme aj časť z Veľkopiatkových Jánových pašií, Božiu Slávu a Spiritus Jesu Christi.... Moderátor nám povedal: ,,Priznám sa, že mráz mi išiel pri tomto speve cez chrbát“.

V letnom období sme  prijali pozvanie do starobylého kostolíka Vyhne. Po sv. omši sme mali prídavok sakrálnych skladieb s organovým doprovodom  Mgr. Milanom Hricom. Jedna z farníčok sa vyjadrila, že tak pekne zahrať na vyhnianskom organe nepočula od šesťdesiatych rokov, minulého storočia, keď na organe hrával Ján Milo. 

V roku 2011 prišli mladí Zvolenského dekanátu s myšlienkou zorganizovať koncert a nejaké euríčka poslať chudobným deťom do Afriky, do Kene. V nedeľu 19.júna 2011 sa teda v chráme Sv. Alžbety uskutočnil  „Misijný koncert“ , na ktorom vystúpilo päť speváckych zborov - aj takto vie náš zbor  spievať, keď chudobným deťom treba pomáhať. 

Ďalej 15. septembra, 2011 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie  bol dekanský deň spojený s Mariánskou akadémiou, ktorá sa konala na Zvolenskom námestí.  Pozvanie pána dekana Nepšinského sme samozrejme prijali. Problém nastal opäť v tom, že náš zbor nemal kto dirigovať! V poslednej chvíli som však prehovorila Katarínku Izraelovú,  ktorá už s rodinkou býva na Podzámčoku. Účinkujúcich bolo sedem zborov - vystúpilo toľko zborov, koľko bolesti mala Panna Mária a my sme s vďakou  spievali našej pomocníčke.

Náš spevácky zbor, nezanedbáva ani náš kostol - každý rok sa zúčastňujeme na vianočnom koncerte, spevom doprevádzame prvé nedeľné sväté omše, sviatky vianočné, Mariánske a ďalšie... Najviac námahy vynaložíme pri nácviku obradov Veľkej noci. Máme radosť, keď zbor pekne zaspieva zborové pašie  s našimi sólistami. Ak pridáme k doterajším skladbám niečo nové, tak nájdeme vždy veľkú oporu u nášho hlavného hudobného šéfa, Ing. Mariana Félixa, ktorý všetko dovedie na správnu koľaj.

 Vrátim sa k mojim dirigentom, ktorí sa často menili. Naša spomínaná Katarínka Izraelová odchádzala zo zboru so štvrtým tehotenstvom a z 18. oslovených nebola u nikoho ochota túto zodpovednú úlohu prebrať. Nádej však nezomiera a tak som išla do Banskej Bystrice, kde som prosila Ing. Valériu Šepákovú, aby nám pomohla v núdzi! Valiku poznám už zo zboru svätej Alžbety vo Zvolene, ktorý dirigovala 8 rokov a ja som v ňom spievala od jeho založenia. Aj keď jej povolanie je odlišné, vyhovela mojej prosbe. Začalo to celkom sľubne , až pred jednou skúškou Valika zatelefonovala: „Oli, ja dnes na skúšku neprídem, lebo som havarovala autom“, a inokedy  spadla zo strechy a nohu mala v dlahe...  Tak viete, aké povolanie má naša pani dirigentka Valika. A nastalo veľa takýchto trpkých chvíľ, aj keď bola operovaná....  Čo v tomto prípade, keď na skúške  čaká 35 spevákov? Prosiť, a prosiť koho mám poruke. Naša pani organistka RNDr. Veronika Chmelíková sa aj zdráhala, ale zboru pomáhala a stále pomáha. Často pomáhali aj Katarínka Izraelová a Katarínka Keblovská pokiaľ neodišla do Bratislavy. Na určitý čas do zboru prišiel Mgr. Milan Hric, ktorý aj neprítomnosť dirigentky – Valiky,  zastúpil.  Neviem z akých dôvodov však pán Hric, od nás odišiel. Veľká vďaka patrí Tebe Valika, že s nami ideš aj cez úskalia. 

 Veľa vody pretieklo dole Hronom odkedy spieva na Božiu česť a slávu tento náš zbor.

 Z  krásnych piesní  je našou najobľúbenejšou práve:  „Spievaj Pánovi duša spievaj...“

Tak, ako polia majú roky úrodné ale aj neúrodné, podobne to prežívame aj v našom speváckom zbore Božského Srdca Ježišovho vo Zvolene  - Sekier. 

        Oľga Šichtová