úvod

Detský spevokol

SRDIEČKA

Nácvik spevokolu je každý piatok o 17:30 a nedeľu o 9:00. Spievame pre radosť a slávu božiu, každú nedeľu počas sv. omše o 10:00