úvod

Modlitba starca Izidora ( autor N.V. Gogoľ)

Modlitba starca Izidora k Bohorodičke (Autor: N. V. Gogoľ: Modlitba k Presvätej Bohorodičke) 

K Tebe, ó, Matka naša svätá, 

Posielam pokorný svoj hlas, 

Na tvári slza slzu stretá – 

Vypočuj ma – je smutný čas, 

Modlitbu prijmi, vrúcne vzdychy, 

Od zloby, nešťastia ma zbav, 

Do srdca vlej mi jasot tichý, 

by cestou spásy šiel som, sprav. 

Nech som vždy cudzí svojej vôli, 

pre Boha trpím na skutku. 

Buď mi ochranou v ťažkom bôli – 

Nedaj mi umrieť v zármutku. 

Ty nešťastných si útočište, 

Ty prosíš vždy za všetkých nás. 

Ó, zachráň, keď raz hrozný, iste, 

počujem súdny Boží hlas, 

keď večnosť čas nám navždy zhasne 

A mŕtvi vstanú na hlas trúb, 

z knihy svedomia sa mi jasne 

bremená hriechov rozprestrú. 

Pre verných múr si, pevná stena! 

Modlím sa dušou úprimnou: 

Zachráň ma, radosť prevznešená, 

zľutuj sa, zľutuj nado mnou!

 

Modlitba k piatim ranám Spasiteľa, ktorú učil modliť sa   Svoje duchovné deti starec Izidor

 

Na čo trpíš? 

polož svoju ruku na čelo a povedz: 

Pane, tŕňovým vencom na hlave do krvi a mozgu

 korunovaný pre moje hriechy 

prelož ruku dole na pravú nohu a povedz: 

Ježišu, na pravej nohy pribitý železným klincom 

pre moje hriechy, 

zdvihni ruku na pravé plece a povedz: 

Synu, na pravej ruke pribitý železným klincom 

pre moje hriechy, 

prenes ruku na ľavé plece a povedz: 

Boží, aj na ľavej ruke pribitý pre moje hriechy, 

i na rebrách kopijou prebodnutý, z hrude prelievajúci 

krv a vodu na vykúpenie a spasenie našich duší, 

skrze Bohorodičku osvieť môj rozum! 

Obrať sa tvárou k ikone Matky Božej a povedz: 

- ATebe samej meč prenikne dušu, aby sa v mnohých srdciach otvoril 

prameň kajúcnych a vďačných úprimných sĺz celého ľudstva.