úvod

Účet na pomoc núdznym

Číslo účtu (IBAN)na pomoc núdznym  v Mbank : 

SK57 8360 5207 0042 0331 1106


Každý sme sa už stretli s nejakou krízou, či už rodinnou, osobnou, alebo aj  finančnou. V kresťanských spoločenstvách sa už od ranných kresťanských čias starali o tých ktorí boli v núdzi. Čítame tak napríklad v listoch sv. Pavla. " A ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky.  Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. A v tomto dávam radu. Toto je vám na osoh, vám, čo ste už minulého roku začali nielen konať, ale aj chcieť.   Teraz to teda aj uskutočnite, aby ako bol duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať z toho, čo máte.  Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.   Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie.   Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako je napísané:   "Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok." (Kol 8,7-15)

Týmto spôsobom by sme schceli prispieť na pomoc núdznym, tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Projekt sa týka len tých, ktorí chodia medzi nás. (Nedá sa pomáhať celému sídlisku!) Spočíva v tom, že člen nášho spoločenstva, ktorý bude v núdzi a bude chcieť prijať pomoc, za malú aktivitu, ktorou on pomôže (upratovanie kostola, pomoc starším v domácnosti, pomoc rodinám s deťmi, atdˇ....) dostane dar od farnosti. 

Členovia sekcie charity: Ing. Róbert Piršč, Helena Ptačovská, Mária Uramová, Anna Tučeková, Karol Vozár.