úvod

Spomienka na 20. výročie farnosti

 Fotky 20. výročie

Slávnostná sv. omša - video na stiahnutie

Scénka - video na stihnutie

Prezentácia o kostole - video na stiahnutie

Prezentácia o farnosti - video na stiahnutie