úvod

Kontakty

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolen - Sekier

Nám. Cyrila a Metoda 25

Zvolen, PSČ 960 07

IČO: 31932771 DIČ: 2020969610

BÚ: SlSp Zvolen , IBAN SK66 0900 0000 0000 7163 0114

Pevná linka: 045 5363 022

Mobil: 0907 870 475

                  
Email: farasekier@gmail.com