úvod

Farské oznamy

 

Farské oznamy na  prvú adventnú nedeľu

/29.11.2020/

Deň

Liturgický prehľad

Sv. omša

Úmysel

Pondelok

30.11.

Sv. Ondreja. apoštola

sviatok

6.30

Za farnosť

Utorok

1.12.

 

6.30

+ rodičia Ján a Mária,Štefan a Júlia

Streda

2.12.

 

18.30

+ Peter Jablončík

Štvrtok

3.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza

sviatok patróna diecézy

6.30

+ Stefan, rodičia, st. rodíčia a rod. Ľalíková

Piatok

4.12.

 

18.30

+ starí rodičia

Sobota

5.12.

 

7.30

+ kňazi diecézy

Nedeľa

6.12.

 

druhá adventná nedeľa

 

 

6.30

+ Zuzana Donovalová a manžel, rodičia a st. rodičia

8.00

+ Jozef, Štefan, Ján a Rozália

10.00

Za farnosť

 

Oznamy

 

q  Od pondelka do piatka budú sv. omše nasledovne - v pondelok, utorok a v štvrtok budú ranné rorátne sv. omše.

q  Večer budú sv. omše v stredu a v piatok.

q  V piatok bude vystavená sv. Oltárna od 8.00  hod. do večernej sv. omše.

q  Upratovať kostol prosíme 6. skupinu v piatok po večernej  sv. omši.

q  Dnes tí, ktorí sa pridali k adventnému anjelovi si zo zoznamu vylosuje jedného so zapísaných. Počas celého adventu t.j. do 24.12. vrátane, sa za toho človeka budeme modliť desať "zdravasov". Keď budú v kostole  postavené stromčeky je na dobrovoľnosti každého, či svojmu klientovi pošle nejakú pozornosť (cca 1-2, €), ktorú dá pod stromček pri bohostánku. Cez Vianoce si ju dotyčný môže vziať.

q  V piatok od rána do sobotného rána bude v našej farnosti adorácia za rodiny v našej farnosti. Prosím rodiny, aby sa prišli počas noci modliť za svoje manželstvá a rodiny a aj za tých, ktorí sú osamotení a vydaní tejto,tak ťažkej dobe pre rodiny a výchovu.

q  Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.

q  Tento týždeň je prvý piatok.

q  Od dnes budú v našej farnosti putovať rodinné biblie. Prosím tých, ktorí si ju vezmú domov, aby z rodinou čítali každý deň, koľko budete chcieť. Prosím, aby ste ich priniesli na budúcu nedeľu do kostola, aby si ich mohli vziať druhí.  

q  Vo štvrtok bude internetové vysielanie "Hovory z fary". Začíname o 20.30 hod.

 

Karol Vozár, farár