úvod

Farské oznamy

 

Farské oznamy na  nedeľu zoslania ducha svätého

/20.5. 2018/

Deň

Liturgický prehľad

Sv. omša

Úmysel

Pondelok

21.5.

Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi

spomienka

6.30

Za farnosť

Utorok

22.5.

 

18.30

+ Štefan a rodina Haviarová a Mojžišová

Streda

23.5.

 

18.30

+ rodičia Terézia a Ján Šimanovič

Štvrtok

24.5.

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

sviatok

18.30

+ rodičia Slovákovci

Piatok

25.5.

          

18.30

+ František a Mária

Sobota

26.5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza

Spomienka

7.30

Na úmysel

Nedeľa

27.5.

 

nedeľa najsvätejšej trojice

 

DD

 

7.30

Poďakovanie za 50 rokov Pavla Dudu

10.00

Poďakovanie za 19 rokov manželstva

8.45

 

Oznamy

q  V pondelok bude sv. omša o 6.30 hod.

q  V utorok o 17.30 bude Večeradlo s Pannou Máriou. Po sv. omši bude stretnutie akolytov.

q  Počnúc týmto rokom Sv. Otec František ustanovil na Svätodušný pondelok spomienku na Preblahoslavenú Pannu Máriu - Matku Cirkvi, ktorá je nevestou Ducha Svätého a stará sa o svoju Cirkev.

q  V piatok bude vystavená sviatosť Oltárna od 8.00 hod do večernej sv. omše.

q  Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Sv. omša začína o 10.00 hod. Pozývame  všetkých farníkov na túto slávnosť. Prosím deti, aby o 9.40 aj s  rodičmi sa stretli na fare.

q  V sobotu od 9.00 do 10.00  bude sv. spoveď detí a príbuzných. Po sv. spovedi bude nácvik slávnosti. Prosím rodičov aby po sv. spovedi pripravili kostol. Prvoprijímajúce deti sa celý týždeň budú stretávať od 17.30 hod. až do večerných sv. omší. Stretká s animátormi sa rušia. Prosíme rodičov a príbuzných, ktorí môžu pristúpiť k sv. spovedi, aby tak urobili, pričom sv. spoveď rodičov by mala byť samozrejmá.

q  Končí sa veľkonočné obdobie a od zajtra t.j. pondelka sa modlíme Anjel Pána..  

q  Ešte dnes bude prebiehať súťaž zameraná na prehĺbenie vedomostí o Jánovi Pavlovi II. v 3.kolách. Súťažné otázky nájdete pri strednom vchode do kostola. Správne odpovede vhoďte do označenej  krabice vždy v nedeľu pred sv. omšou. Zapojiť sa môžu všetci na obidvoch sv. omšiach. Po každom kole budú odmenení 3 správne odpovedajúci súťažiaci. Záverečné losovanie bude v piatok 25. 5.2018 na sv. omši s hlavnou výhrou lístkov na muzikál Povolaním pápež v Nitre, ktorý sa bude konať 21.júna 2018. Do súťaže sa môžu zapojiť aj deti prostredníctvom kresby.

q  Dnes o 19.00 bude v kostole mládežnícka adorácia, pozývam vás na modlitby a spevy k Duchu Svätému.

 

 

Karol Vozár, farár