úvod

Farské oznamy

 

 

farské oznamy na siedmu  veľkonočnú nedeľu

/16.5.2021/

Deň

Liturgický prehľad

Sv. omša

Úmysel

Pondelok

17.5.

 

6.30

Za ružencové bratstvo

Utorok

18.5.

 

18.30

+ rodina Hricišinová, Fojtíková a Mária

Streda

19.5.

 

18.30

+ Ján Luciak a manželka Mária a brat Ján

Štvrtok

20.5.

 

18.30

Poďakovanie za 20 rokov manželstva Ptačovských

Piatok

21.5.

 

18.30

+ Ladislav, Ján a Božena

Sobota

22.5

 

7.30

+Mária Murínová

Nedeľa

23.5

zoslanie ducha svätého

slávnosť

6.30

+ Mária a František, František a Milan

8.00

Za farnosť

10.00

Za Božie požehnanie pre rodinu Halajovú

 

Oznamy

 

q  Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia. 

q  V utorok o 20.30 budú vysielané Hovory z fary.

q  V piatok od 8.00 do večernej sv. omše bude vystavená sviatosť Oltárna.

q  Upratovať kostol prosíme 4 skupinu v piatok po večernej sv. omši.

q  Prežívame miesiec máj. dnes o 15.00 bude májová pobožnosť. Prosím, aby ste v rodinách nezabúdali na spoločnú rodinnu modlitbu litánni Loretánskych. V chráme sa budeme modliť pred každou sv. omšou tieto litánie.

q  Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

 

 

 

                                                                                                                                                           Karol Vozár, farár