úvod

Farské oznamy

 

Farské oznamy na prvú pôstnu nedeľu

/11.2. 2018/

Deň

Liturgický prehľad

Sv. omša

Úmysel

Pondelok

19.2.

 

6.30

Za farnosť

Utorok

20.2.

 

18.30

+ rodičia Štefánia a Anton, brat Peter

Streda

21.2.

 

18.30

+ Anna Mária Dohálová

Štvrtok

22.2.

Kateda sv. Petra, apoštola

sviatok

18.30

+ Michal a Martin a Patrik

Piatok

23.2.

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

spomienka

6.30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Danku Ľuptákovú

Sobota

24.2.

 

7.30

+ rodičia Mária a Michal

Nedeľa

25.2.

 

 

druhá pôstna nedeľa

 

DD

7.30

Za Božie požehnanie pre rodinu Gregorovú

10.00

+ Martin Palúch

8.45

 

 

Oznamy

 

q  V pondelok bude sv. omša ráno o 6.30 hod.

q  V piatok bude sv. omša ráno o 6.30 hod., nakoľko večer budem slúžiť sv.  omšu v meste.

q  Upratovať kostol poprosíme 9. skupinu v sobotu po rannej  sv. omši.

q  Od 9. do  11.3. organizuje naša farnosť kurz Samuel v penzióne na Donovaloch. Kurz je zameraný na výchovu detí. Kurz bude viesť Jozef Mareta, gr. kat. kňaz a bývalý exorcista. Bude v penzióne Zornička na Donovaloch. Cena je 104 €.

q  Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom kántrových dní je: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

q  V utorok 20.2. Vás pozývame na sv. omšu a prednášku s talianskym kňazom a exorcistom Giannim Sinim, autorom novej knihy Diabol kúzla zbavený. Sv. omša bude v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici o 18.00 hod., potom bude nasledovať prednáška a prezentácia knihy. Bližšie informácie sú na výveske.

q  Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne prijíma prihlášky na denné štúdium katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva do 30.4.2018. Bližšie informácie sú na výveske alebo na www.xaver.sk.

 

Karol Vozár, farár